Avís Legal

En compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

Nom social: MEBAT SL
CIF: B08971905
Activitat: Muntatges Elèctrics i manteniment industrial
Adreça: c. Alcalá Galiano 30B, 08940 Cornellá de Llobregat ( Barcelona)
Telèfon: 93 474 13 69
Email: mebat@mebat.com
Web: www.mebat.com
Dades d’inscripció en el registre mercantil: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 23005, Foli 59, Fulla B-46281, Inscripció 7ª

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

MEBAT SL, com a responsable d’aquesta web, pren el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el simple accés) de la pàgina web www.mebat.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en ella. Tota persona que accedeixi a la web, accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del lloc web.

DADES PERSONALS QUE RECAPTEM I COM HO FEM

Coneixerà tots els detalls en la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

POLÍTICA DE COOKIES

Té tota la informació sobre aquest tema en l’apartat POLÍTICA DE COOKIES.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari queda informat i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb MEBAT SL. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i continguts sense vulnerar la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars,
 Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars,
 La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web www.mebat.com, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués ferir la imatge, els interessos i els drets de MEBAT SL, o de tercers o que pogués danyar de malmetre de qualsevol forma, la normal utilització de la web.
No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant MEBAT SL no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicats per l’usuari a MEBAT SL poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a MEBAT SL, assumint aquesta totes les mesures de caire tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i MEBAT SL, serà sempre a través d’un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MEBAT SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MEBAT SL.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint el text, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, estan protegits per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets legítims de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a MEBAT SL indicant:

  Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
  Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

MEBAT SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus continguts;
 L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin originar-se de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre MEBAT SL amb els Usuaris dels seus serveis, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de el domicili de l’usuari.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre el lloc web www.mebat.com, si us plau dirigeixi’s a mebat@mebat.com.

MEBAT, S.L.
Tots els drets reservats.

Català