Baixa Tensió

Mebat realitza la gestió integral, enginyeria, definició de noves instal·lacions de Baixa Tensió, així com la millora i el manteniment, tant en el sector terciari (centres comercials, hipermercats, petits comerços, magatzems, restaurants, oficines, etc.), com en el sector industrial (naus, fàbriques, edificis, etc.). Totes les instal·lacions es realitzen d’acord al Reglament Elèctric de Baixa Tensió. Gràcies al nostre equip de professionals podem oferir solucions integrals més segures, econòmiques i fiables.

baja-tension2

 Adequació de les instal·lacions elèctriques a les normatives vigents (REBT 2002).
 Armaris de potència.
 Automatitzacions.
Correcció de factor de potència (bateries de condensadors).
Correcció de la distorsió harmònica.
Domòtica.
 Estudis i instal·lacions d’enllumenats interiors i exteriors.
Instal·lacions ATEX .
Instal·lació de Centres de Control de Motors (CCM).
Instal·lacions de grups electrògens (venda i lloguer).
Instal·lacions de sistemes de telecontrol i telecomandament GSM.
Instrumentació industrial.
Mesuraments i termografies.
Quadres d’automatització.
Quadres de distribució i enllaç.
 Quadres PLC’s i SCADA.
 Sistemes de monitorització i control energètic.
Traçats elèctrics.
Xarxa de terres.

Català