Go to Top

Ofertes de treball

  • ELECTRICISTA (BAIXA TENSIÓ)

  • ELECTRICISTA (ALTA TENSIÓ)

Electricista (Baixa Tensió)

 

Descripció de les tasquees a desenvolupar:

 

BAIXA TENSIÓ:

 

Estesa i connexionat de línies elèctriques de potència i control.
Instal · lació de xarxa de terres.
Instal · lació de canalitzacions (safates tubs etc).
Reformes en quadres elèctrics de potència i control.
Manteniment d’instal • lacions elèctriques de baixa tensió.
Instal · lació de bateria de condensadors.
Instal · lació de grups electrògens.
Interpretació d’esquemes elèctrics.

 

Requisits mínims :

 

Estudis: Equips i Instal · lacions Electrotècniques / FP2 Electricitat.
Experiència mínima: 2 anys.
Disponibilitat per viatjar.
Flexibilitat horària.
Permís conduir B.
Formació en prevenció de riscos laborals (60h nivell bàsic).
Formació específica lloc de Treball electricista (6h).

 

Requisits desitjables:

 

Experiència Mínima: més de 2 anys.
Vehicle propi.
Formació complementària: soldadura, PEMP, etc.

 

Horari:

 

Dilluns a Dijous: 8-14 y 15-17’30h
Divendres: 8-15’30h
Es pot veure modificat segons requisits del client a un torn de tarda o de nit).

 

Tipus de contracte:

 

Temporal a temps complet. Possibilitat d’esdevenir indefinit.

 

Salari:

 

Segons el Conveni Col · lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica de la Província de Barcelona.

 

Enviï el seu CV a mebat@mebat.com (Assumpte: CV)

Electricista (Alta Tensió)

Descripció de les tasques a desenvolupar: 

ALTA TENSIÓ:

Estesa i connexionat de línies elèctriques de potència i control.
Instal • lació de xarxa de terres.
Instal • lació de canalitzacions (safates tubs etc).
Reformes en quadres elèctrics de potència i control.
Muntatge i posada en servei de centres de transformació.
Muntatge de transformadors de potència i mesura.
Muntatge d’aparellatge de A.T. (seccionadors interruptors autovàlvules etc)
Interpretació d’esquemes elèctrics.

 

Requisits mínims:

 

Estudis: Equips i Instal · lacions Electrotècniques / FP2 Electricitat.
Experiència mínima: 2 anys.
Disponibilitat per viatjar.
Flexibilitat horària.
Permís conduir B.
Formació en prevenció de riscos laborals (60h nivell bàsic).
Formació específica lloc de Treball electricista (6h).

 

Requisits desitjables: 

 

Experiència Mínima: més de 2 anys.
Vehicle propi.
Formació complementària: soldadura, PEMP, etc.

 

Horari:

 

Dilluns a Dijous: 8-14 y 15-17’30h
Divendres: 8-15’30h
Es pot veure modificat segons requisits del client a un torn de tarda o de nit). 

 

 Tipus de contracte: 

 

Temporal a temps complet. Possibilitat d’esdevenir indefinit.

 

Salari: 

 

Segons el Conveni Col · lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica de la Província de Barcelona. 

 

Enviï el seu CV a mebat@mebat.com (Assumpte: CV)