Ofertes de treball

En aquesta secció posem a la seva disposició les ofertes de feina disponibles en aquest moment:


Electricista (Alta Tensió)

punto Descripció de les tasquees a desenvolupar:

ALTA TENSIÓ:

Estesa i connexionat de línies elèctriques de potència i control.
Instal·lació de xarxa de terres.
Instal·lació de canalitzacions (safates tubs etc).
Reformes en quadres elèctrics de potència i control.
Muntatge i posada en servei de centres de transformació.
Muntatge de transformadors de potència i mesura.
Muntatge d’aparellatge de A.T. (seccionadors interruptors autovàlvules etc)
Interpretació d’esquemes elèctrics.

punto Requisits mínims: 

Estudis: Equips i Instal · lacions Electrotècniques / FP2 Electricitat.
Experiència mínima: 2 anys.
Disponibilitat per viatjar.
Flexibilitat horària.
Permís conduir B.
Formació en prevenció de riscos laborals (60h nivell bàsic).
Formació específica lloc de Treball electricista (6h).

punto Requisits desitjables: 

Experiència Mínima: més de 2 anys.
Vehicle propi.
Formació complementària: soldadura, PEMP, etc.

punto Horari: 

Dilluns a Dijous: 8-14 i 15-17’30h
Divendres: 8-15’30h
Es pot veure modificat segons requisits del client a un torn de tarda o de nit)

punto Tipus de contracte:

Temporal a temps complet. Possibilitat d’esdevenir indefinit.

punto Salari: 

Segons el Conveni Col · lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica de la Província de Barcelona.

Enviï el seu CV a mebat@mebat.com (Assumpte: CV)

Electricista (Baixa Tensió)

punto Descripción de las tareas a desarrollar:

BAJA TENSIÓN:

Estesa i connexionat de línies elèctriques de potència i control.
Instal·lació de xarxa de terres.
Instal·lació de canalitzacions (safates tubs etc).
Reformes en quadres elèctrics de potència i control.
Manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Instal·ació de bateria de condensadors.
Instal·lació de grups electrògens.
Interpretació d’esquemes elèctrics.

punto Requisits mínims:

Estudis: Equips i Instal · lacions Electrotècniques / FP2 Electricitat.
Experiència mínima: 2 anys.
Disponibilitat per viatjar.
Flexibilitat horària.
Permís conduir B.
Formació en prevenció de riscos laborals (60h nivell bàsic).
Formació específica lloc de Treball electricista (6h).

punto Requisits desitjables:

Experiència Mínima: més de 2 anys.
Vehicle propi.
Formació complementària: soldadura, PEMP, etc.

punto Horari:

Dilluns a Dijous: 8-14 i 15-17’30h
Divendres: 8-15’30h
(Es pot veure modificat segons requisits del client a un torn de tarda o de nit).

punto Tipus de contracte: 

Temporal a temps complet. Possibilitat d’esdevenir indefinit.

punto Salari: 

Segons el Conveni Col · lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica de la Província de Barcelona.

Enviï el seu CV a mebat@mebat.com (Assumpte: CV)

Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals

punto Descripció de les tasques a desenvolupar:

Elaboració de procediments i instruccions de PRL.
Manteniment ISO 45001.
Coordinar amb l’SPA les activitats preventives (ERL, PAP, reconeixements mèdics, formació…).
Seguiment d’indicadors de PRL i proposar millores en preventiu i correctiu.
Document de gestió i manteniment dels registres de PRL.
Desenvolupament de PSS.
Investigacions d’accidents.
Gestió dels EPIS (lliurament, control, revisió i selecció).
Formació d’acollida de nous empleats.
Coordinació d’activitats empresarials amb els clients i els subcontractistes.
Investigacions d’accidents i seguiment amb la mútua d’accidents.
Inspecció de les obres per assegurar el compliment de la normativa de seguretat i visites.

punto Requisits mínims:

Estudis: Tècnic / a de PRL (Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada).
Experiència mínima: 2 anys.
Coneixement de la normativa aplicable.
Coneixements informàtics a nivell d’usuari.
Disponibilitat per viatjar. (Catalunya)
Permís B de conducció.

punto Requisits desitjables:

Experiència mínima: més de 4 anys.
Disponibilitat de vehicle propi.
Portals de coneixement per a la coordinació empresarial (Obralia, CTAIMA, SGRED etc.)

punto Horari:

Dilluns a dijous: 8-14 i 15-18’00 h
Divendres: 8-15’30 h
(Això es pot modificar segons les necessitats del client).

punto Tipus de contracte: 

emps complet o a temps parcial. Possibilitat de convertir-se en indefinit.

punto Salari: 

Salari: Segons el Conveni col·lectiu per a la siderúrgia de la província de Barcelona.

Enviï el seu CV a mebat@mebat.com (Assumpte: CV)

Català