Go to Top

CARGILL S.L.U.

Descripció del Projecte Realitzat:

Des dels anys 80, Mebat compta amb una estreta relació amb el seu client Cargill SLU, líder global en la alimentació per a persones i a la actuació responsable en els mercats agrícola , alimentari, industrial i financer.

Des de fa més de 30 anys, Mebat disposa d’un equip multidisciplinari amb coneixements avançats sobre el funcionament de les instal·lacions de Cargill. D’aquesta manera, el nostre client compta amb les garanties de tindre un equip que vetlla per les seves instal·lacions amb el ferm compromís de tindre la capacitat de resoldre qualsevol imprevist que pugi sorgir.

A més de les feines de manteniment preventiu i correctiu, CARGILL també confia en Mebat per realitzar projectes de més importància.
Un dels grans projectes realitzats en els últims anys ha estat la substitució de varis CCM’s. Es van modificar el antics per nous i es va realitzar l’adaptació de les instal·lacions elèctriques i d’automatització. Aquesta modernització es va executar degut a la imminent necessitat del client, per actualitzar les seves instal·lacions i estar a la Vanguardia dels avenços tecnològics i així poder augmentar el seu rendiment productiu. Per fer aquests treballs es van substituir els antics CCM’s per nous, adaptant la instal·lació des de l’origen fins als consumidors finals.

Un punt a destacar en tot els nostres projectes es la planificació i realització de les feines amb la planta en servei, minimitzant el màxim les parades de producció aconseguint d’aquesta manera reduir al mínim l’impacte del nostre client.

Detalls del Projecteo:

Client: CARGILL, S.L.U.
Manteniment i substitució CCM’s

Data:
Setembre 2016