Go to Top

ENDESA VIELHA

Descripció del Projecte Realitzat:

Nou muntatge transformador de la Central hidràulica Vielha (Lleida)

Durant els mesos de setembre i desembre de 2016 es va fer la renovació d’equips elèctrics per aconseguir una major eficiència en la generació i disminuir les avaries provocades per material antic i descatalogat.
Les feines previstes, en termes generals, els adients per a l’execució del Projecte constructiu d’OBRA CIVIL, ELECTROMECÀNICA i de CONTROL pel muntatge d’un nou transformador i adequació de les cel·les del 6 kV, incloent-hi el nou cablejat de potència per a la mitja tensió del transformador i sortida dels dos generadors.
Gràcies a l’eficiència de l’equip tècnic de MEBAT, l’obra es va realitzar sense generar incidències, complint les dates l’entrega d’acord a la planificació del projecte.

Destaquem la excel·lent coordinació entre les feines d’arranjament de les instal·lacions (enderroc i reconstrucció),amb les feines elèctriques fins a la posterior posta en marxa.

Detalls del Projecte:

Client: ENDESA
Muntatge transformador central hidràulica Lleida

Data:
Setembre- Desembre 2016