Sistema Integrat de Gestió

L’any 2010 Mebat obté la seva primera certificació en ISO 9001:2008, assegurant la qualitat en tots els seus processos i recolzant-se en els seus principals objectius: la millora contínua i la plena satisfacció dels seus clients.

Amb les certificacions ISO 14001: 2004 i OHSAS 18801: 2007 Mebat crea un Sistema Integrat de Gestió, on la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient es coordinen per:

punto  Assegurar la satisfacció dels nostres clients amb els projectes que realitzem.

punto  Garantir la màxima seguretat per als nostres clients, col·laboradors i el nostre equip humà.

punto  Minimitzar l’impacte ambiental en tots els nostres serveis.

En 2016, com a mostra de l’obstinació per continuar creixent, Mebat dóna un pas endavant i aconsegueix juntament amb la recertificació OHSAS 18001:2007, el reconeixement de les noves ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 que destaquen en aquesta versió per:

punto Imposar major èmfasi en la importància del lideratge que afavoreix la implicació de l’Alta direcció en la Gestió del Sistema Integrat.

punto S’introdueix el concepte Gestió del risc, basat principalment en identificar, analitzar, gestionar i reduir tots aquells aspectes de risc que puguin aparèixer al llarg de tot el procés.

punto Mesurament de l’acompliment on s’analitzen aspectes interns i externs, valorant fortaleses i debilitats, oportunitats i amenaces que després d’un exhaustiu estudi permeten optimitzar recursos en les àrees més necessitades.

En el 2019, aprofitant un nou cicle en les certificacions que ja es posseïen, Mebat s’enfronta al canvi amb la nova ISO 45001:2018, actual norma de Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball que substitueix a l’antiga norma britànica BS OHSAS 18001:2007. En aquesta nova norma es destaca la protecció de l’actiu més preuat per a l’organització, la seva gent i impulsant així l’excel·lència.

El Sistema Integrat de Gestió és el prisma a través del que planifiquem i executem la nostra activitat laboral, possibilitant que els nostres treballs integrin eficàcia, seguretat i garantia en la qualitat final de les obres lliurades.

La implantació del Sistema Integrat de Gestió com a part integrant de l’estratègia empresarial fa efectiu que puguem oferir solucions a mida fiables, immediates, segures i a preus competitius, creant un sistema de treball que ens diferencia i marca el nostre prestigi.

Descarregar Política del Sistema Integrat de Gestió.
Descarregar Certificacions ISO 9001, 14001 y 45001.

Català