Go to Top

CARREFOUR BIO SANTS

  • Instal·lació elèctrica i so en el segon Carrefour BIO de Catalunya

Descripció del Projecte Realitzat:

S’ha realitzat la instal·lació elèctrica per complet d’aquesta nova botiga. Des de l’escomesa, el muntatge i instal·lació quadre general, passant tot cablejat de línies per a la posterior instal·lació de la il·luminació. S’inclouen també la instal·lació dels punts de corrent, l’alimentació de màquines de clima i fred industrial i la instal·lació de megafonia.

Aquests treballs s’han realitzat partint d’un local buit, realitzant el desmuntatge de les instal·lacions antigues existents

Detalls del Projecte:

Client: CARREFOUR BIO SANTS
Instal·lació elèctrica i so en el segon Carrefour BIO de Catalunya

Data:
Octubre 2019