Go to Top

PRESSING

  • Instal·lació fotovoltaica autoconsum 50KW

Descripció del Projecte Realitzat:

Després d’un estudi previ d’estalvi i l’amortització de la inversió, es realitza la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Es realitza el muntatge i instal·lació de l’aparellatge de càrrega en la coberta de la nau, on es col·loquen posteriorment les plaques fotovoltaiques monocristal·lines. A més, per a complementar aquests treballs, es realitza la instal·lació d’un subquadre de proteccions i inversor.

Com a valor afegit a aquesta mena d’instal·lacions, Mebat, per ser instal·ladors homologats pel fabricant, oferim als nostres clients una garantia de 25 anys.

Detalls del Projecte:

Client: PRESSING
Instal·lació fotovoltaica autoconsum 50KW

Data:
Octubre 2019