Go to Top

SKY PAPER

  • Modernització i manteniment instal·lacions SKY PAPER, SL
  • Modernització i manteniment instal·lacions SKY PAPER, SL
  • Modernización y mantenimiento instalaciones Sky Paper

Descripció del Projecte Realitzat:

SKY PAPER SL, empresa que es dedica a la fabricació de productes de cel·lulosa per a hostaleria i parament, confia en Mebat per a la creació de noves plantes, modernització i manteniment d’aquestes.

Durant el 2019 s’han fet els següents treballs:

Muntatge de canalitzacions en estructures existents.
Realització d’estructura metàl·lica i posterior muntatge de canalitzacions per a nou quadre de distribució.
Quadre general de distribució.
Canalització línies de baixa tensió.
Muntatge de bateries de condensadors.
Muntatge de cel·les i transformadors d’alta tensió.

Detalls del Projecte:

Client: Sky Paper, S.L.
Modernització i manteniment instal·lacions SKY PAPER, SL

Data:
2019