Alta Tensió

Oferim tot tipus de millores en instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió, reformes a la seva mida tant integrals com parcials, i manteniment amb la millor qualitat, professionalitat i preu.

Tenim una extensa experiència en realitzar Automatitzacions complertes de control, de comandament i de potència en Centres de Transformació, Subestacions de Plantes Industrials i Centrals Elèctriques.

alta-tensionpunto Adaptació i retrofit d’interruptors AT.
punto Automatització en subestacions elèctriques (SE), centrals hidràuliques (CH) i     estacionstransformadores (ET).
punto Cabines de maçoneria.
punto Cabines en buit i SF6.
punto Cables de control i de potència.
punto Embarrats.
punto Modernització de control, de comandament i de potència en SE i CH.
punto Muntatge d’aparellatge AT: seccionadors, seccionadors en càrrega, interruptors, ruptors,
ruptofussibles, interruptors de buit i SF6.
punto Muntatge d’estacions transformadores (ET).
punto Muntatge i revisió de relés per a proteccions elèctriques.
punto Revisió interruptors AT.
punto Transformadors de potència.
punto Transformadors de protecció d’intensitat i tensió.
punto Xarxa de terres.

 

Català