Responsabilitat Social Corporativa

MEBAT valora com un actiu clau la seva cultura corporativa i els sistemes comuns de gestió. Aquests defineixen la filosofia empresarial i forma de fer de Mebat dins de la societat de la que n’és part integrant.

Mebat estableix la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC), amb la convicció que aquesta responsabilitat va més enllà del compliment de la llei. La qualitat és un element que vertebra l’organització i mantenim una política adient a la nostra empresa, fixant uns objectius realistes i assolibles.

Sabem que els nostres empleats són el millor actiu de Mebat i per això realitzem una contractació digna. Vetllem per la conciliació de la vida personal i laboral de cadascun dels nostres empleats i ens impliquem en el benestar de les seves famílies. Anualment realitzem un pla de formació per millorar les competències de cadascun dels nostres empleats.

Oferim als nostres clients total transparència en els nostres serveis, especificant clarament i amb exactitud cadascuna de les fases dels projectes. Establim unes vies de comunicació directes per conèixer les seves necessitats i assegurar així la satisfacció de cada un d’ells. Facilitem l’accés a les nostres instal·lacions perquè puguin conèixer de primera mà el funcionament de la nostra empresa.

Mebat estableix una relació de col·laboració amb els seus proveïdors, realitzant un estudi detallat dels productes i serveis que ens ofereixen, assegurant d’aquesta manera el correcte subministrament de materials i prestació de serveis.

Pel vessant Mediambiental, Mebat realitza un consum eficient a les seves instal·lacions, tant de subministres com de paper, plàstic… ,minimitzant qualsevol tipus de residu produït. Des del Departament Tècnic es té en compte, des de la fase d’elaboració del pressupost, la minimització de qualsevol impacte ambiental que el projecte pogués ocasionar. En finalitzar els projectes es realitza una correcta gestió de tot tipus de residus.

A Mebat estem compromesos amb la societat que ens envolta, col·laborant amb ONG’s, com el Banc dels Aliments de Barcelona, on col·laborem de forma altruista realitzant unes instal·lacions elèctriques per a la millora de l’eficiència energètica.

La Responsabilitat Social Corporativa de Mebat és un conjunt d’iniciatives que dia a dia ens permeten millorar el nostre entorn i el dels que ens envolten.

¡Contribuir a tenir i mantenir un món millor és cosa de tots!

Responsabilitat corporativa de MEBAT (descarregar).

Català